Wij, Sandro , Carla, Laura (2001) & Angelo (2004) zijn 28 december 2009 geëmigreerd naar Aruba. Via deze weblog willen we jullie laten deelnemen aan onze belevenissen.

maandag 24 september 2012

Artikel Amigoe dinsdag 18 september 2012


ORANJESTAD — De minister van Volksgezondheid en Sport, Richard Visser (AVP), staat
tussen negen cardiologen, artsen en vertegenwoordigers van het Horacio Oduber Hospitaal
(HOH) en het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV). Hij houdt het
zojuist ondertekende protocol ‘Interventiecardiologie’ vast, dat op 11 september is getekend. In
dit protocol staat dat de betrokkenen gaan werken aan de oprichting van een interventiecentrum
cardiologie op Aruba. Dit gespecialiseerde hartcentrum valt onder de verantwoordelijkheid van
HOH. De betrokken cardiologen zullen werken volgens internationale richtlijnen en standaarden
die voor interventiecardiologie gelden. Visser toonde zich zeer tevreden over de ondertekening
van het protocol en zegt dat samenwerking, dialoog en kennis op dit gebied belangrijk is om tot
het centrum te kunnen komen. De meest voorkomende vorm van interventiecardiologie is het
zogeheten dotteren


Geen opmerkingen:

Een reactie posten